Waardering energielabel vanaf 2024DUURZAAMHEIDWaardering energielabel vanaf 2024

Waardering energielabel vanaf 2024

In dit artikel worden in het kort de maatregelen en veranderingen van het nieuwe huurbeleid opgesomd. Van enkele maatregelen is het (ons) nog niet bekend hoe dit (door de wetgever) exact vormgegeven zal worden. Maar gezien de informatie die nu openbaar is, is dit de meest actuele stand van zaken. Het jaar 2023 is net afgetrapt en we bereiden ons voor op de toekomstige aanpassingen van het programma van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

Woningwaarderingsstelsel wordt dwingend

Woningen die conform het puntenstelsel onder de liberalisatiegrens (van 187 punten) uitkomen, mogen niet zomaar een huurprijs krijgen. De huurprijs wordt bepaald overeenkomstig de huurprijstabel van de Huurcommissie. Mocht een verhuurder hier overheen gaan, zal deze een boete ontvangen. Het toezicht hierop gaat sterk toenemen. Waar voorheen de huurder zelf bij de Huurcommissie een procedure tot verlaging van de kale huur moest opstarten, gaat in het nieuwe systeem een derde partij hierop toezicht houden.

Waardering energielabel

Om verduurzaming te stimuleren wil minister H. de Jonge energielabels sterker gaan waarderen en afwaarderen. Goede labels krijgen meer punten dan voorheen terwijl slechte labels juist een puntenaftrek zullen krijgen.

Berekenen van de buitenruimtes

De buitenruimtes zullen voortaan anders mee gaan tellen in het woningwaarderingsstelsel. In de nieuwe situatie worden er trapsgewijs, in sprongen van 5 m², punten toegekend. Naast de wijziging van de waardering van oppervlakteklassen komen er meer categorieën/bandbreedtes waardoor de huidige categorie “tot 25 m²” anders ingedeeld wordt.

Er is niets gepubliceerd over de eisen waaraan een buitenruimte dient te voldoen. Op dit moment (en tot ver in het verleden) worden/werden er aanvullende eisen gesteld aan de minimale lengte en breedte van een buitenruimte. 

5% opslag voor nieuwbouw

De regulering gaat voor de hele markt, voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw gelden. In het geval van nieuwbouwprojecten komt er een tijdelijke (huur)prijsopslag. Door het toepassen van deze opslag mag een verhuurder maximaal 5% bovenop de maximale huurprijs tellen voor een periode van ten hoogste tien jaar. Dit om ervoor te zorgen dat huidige bouwprojecten niet stil komen te liggen. Deze opslag zal gelden voor projecten die:

  1. na 1 januari 2024 worden opgeleverd en
  2. waarbij de bouw vóór 1 januari 2025 is gestart.

Wanneer toepassen van de WOZ-cap

Momenteel wordt de waardering van het onderdeel WOZ-waarde gemaximeerd op 33% van het totaal aantal punten. Dit is een maatregel die vrij recent – lees: medio 2022 – ingevoerd is door voormalig minister Ollongren. Ook bij de nieuwe regels ten aanzien van middenhuur en liberalisatie geldt de maximering van het aantal punten voor het onderdeel WOZ.

In de nieuwe situatie wordt de huurprijs in eerste aanleg berekend aan de hand van het totaal behaalde punten volgens het woningwaarderingsstelsel. Hierbij wordt de WOZ-cap dus nóg niet toegepast. Pas als het totaal aantal punten de grens van 187 overstijgt, dient de WOZ-cap te worden ingezet. Dit is bedoeld om te voorkomen dat een woning alleen geliberaliseerd wordt vanwege een hoge WOZ-waarde.

Tot slot mogen verhuurders de huurprijzen verhogen met maximaal 0,5% boven op de CAO-stijging. Dus stijgt de CAO met 3%, dan mag je als verhuurder de huur met maximaal 3,5% verhogen.

Over de schrijver:

Max, adviseur en inspecteur van www.puntentelling.nl, heeft liefde voor vastgoed en alles daaromheen; “Duurzaamheid, architectuur, monumentenbeleid en huurrecht, elk onderwerp vind ik interessant. Door artikelen te schrijven blijft mijn eigen kennis op peil én kan ik anderen informeren over wijzigingen in de sector.”

Het doel van deze kennisbank, is het losmaken van een maatschappelijke discussie, mensen aan het denken zetten of gewoonweg het delen van marktkennis en ideeën. De artikelen zijn een bron van informatie en behandelen regelmatig actuele onderwerpen.