Hugo’s hardhandige hervormingenNIEUWSHugo’s hardhandige hervormingen

Hugo’s hardhandige hervormingen

De meningen zijn verdeeld. Het lijkt de VS wel met de strijd tussen de Democraten en de Republikeinen. Want de een haat Hugo, de ander vindt hem een visionair. Hoe je het ook wendt of keert,  onze minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening brengt de discussie op gang, hij gaat er met gestrekt been in.

Beeld je dit scenario eens in: Hugo getooid in passende kledij en ontbloot bovenlijf, springt de kooi in om zijn tegenstanders – de verhuurders en projectontwikkelaars van het land – te beteugelen. 

Een groot deel van de verhuurders zegt dit zo te ervaren. Zij geven aan overdreven hard aangepakt te worden en zijn van mening dat het beleid van Hugo louter averechts zal werken. De groep commerciële vastgoedeigenaren in kwestie vindt dat de nieuwe regels te ver gaan. Vooral aangezien het marktaandeel van de vrije sector (geliberaliseerde verhuur) slechts circa 10% van de hele huurmarkt betreft.

De reden dat dit ontstaan is ligt m.i. in eerste aanleg aan de invoer van dwingend beleid en minder op vraag en aanbod. Door de verdiscontering van de WOZ-waarde in de berekening van de huurprijs in 2015 werd er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gewilde en minder gewilde gebieden. Woningen met een hoge marktwaarde en dus een hoge WOZ-waarde kregen meer punten in de huurprijsberekening. Door toepassing van de WOZ-cap een half jaar geleden (door voormalig minister Ollongren) werden de hoge waarderingen van de WOZ-waardes in de randstad flink omlaag getrokken in de berekening van de huurprijs. 

Door tegelijkertijd de regels van box 3-beleggingen te wijzigen is het nog maar de vraag of het rendabel is vastgoed te exploiteren. En daarbij komt de almaar strengere opstelling van geldverstrekkers. Een analyse van de regeling middenhuur door Capital Value laat sobere vooruitzichten zien voor verhuurders. Dit kan betekenen dat een grote groep eigenaren hun huurwoningen uit de voorraad zal halen.

Dit kan betekenen dat een grote groep eigenaren hun huurwoningen uit de (huur)voorraad zal halen vanwege verkoop.

Daarnaast lijken projectontwikkelaars minder bereid nieuwe projecten te starten wanneer de toekomst onzeker is. Dit soort projecten duren vaak meerdere jaren en in het geval van onzeker beleid blijft de knip dicht. 

Wat de conclusie is, nou die is er niet. De regels gaan op de schop en zowel huurder als verhuurder gaan dit merken. Wij zitten op de puntjes van onze stoelen en blijven de hervormingen volgen, als een spannend kooigevecht. De komende tijd zullen er verschuivingen in de woningmarkt plaatsvinden, of toch niet? Zullen de hervormingen de beoogde doorstroom op de woningmarkt realiseren? Zullen huurders en starters er baat bij hebben? Wie komt er als winnaar uit de bus? 

Over de schrijver:

Joseph Bik, oprichter van www.puntentelling.nl, is zo’n twee decennia werkzaam in de vastgoedsector. Het doel is het losmaken van een maatschappelijke discussie, mensen aan het denken te zetten of gewoonweg het delen van marktkennis en ideeën. De artikelen zijn een bron van informatie en behandelen regelmatig actuele onderwerpen. Het schrijven van artikelen is voor hem een geschikte manier om het kennisniveau in de sector te verhogen door de dialoog aan te gaan.