Nieuw jaar, nieuwe liberalisatiegrensNIEUWSNieuw jaar, nieuwe liberalisatiegrens

Nieuw jaar, nieuwe liberalisatiegrens

Zoals elk jaar opnieuw, wijzigt de liberalisatiegrens. Binnen een kalenderjaar zijn er altijd twee belangrijke wijzigingen die plaatsvinden. Op 1 januari gaat de nieuwe liberalisatiegrens in en op 1 juli gaan de nieuwe puntprijzen in. De liberalisatiegrens is een door de overheid jaarlijks vastgesteld bedrag. Dit bedrag geeft het verschil aan tussen sociale huurwoningen die onder de liberalisatiegrens verhuurd worden en woningen die boven deze grens verhuurd worden, respectievelijk sociale en liberale huurcontracten.

Een liberale huurwoning is enkel een andere benaming voor een vrije sector woning. Een puntentelling wordt onder meer uitgevoerd om vast te stellen of een woning liberaal of sociaal is.

De huurprijs voor een zelfstandige huurwoning wordt bepaald middels het puntensysteem. Het puntensysteem, ofwel puntentelling, of woningwaarderingsstelsel, is een waardering van bepaalde eigenschappen van een woning, volgens een landelijk geldend rekenmodel. Enkele onderdelen die een waardering krijgen; de oppervlakte, keuken en badkamer, de aanwezigheid van en formaat van een buitenruimte, de score van het energielabel en de hoogte van de WOZ-waarde. Het totaal aantal punten correspondeert vervolgens met een huurprijs, volgens de (jaarlijks op 1 juli vastgestelde) huurprijzentabel.

Wat houdt dat in voor de liberalisatie van een woning? Deze jaarlijkse golfbeweging geeft aan dat een verhuurder goed dient op te letten wat hij/zij doet, maar daarnaast vooral wanneer iets ondernomen wordt. In 2023 is de liberalisatiegrens vastgesteld op € 808,06, in 2022 was dat nog € 763,47. Als dat vertaald wordt naar punten betekende dat dat een verhuurder een woning in de laatste zes maanden van 2022 met 141 punten geliberaliseerd kon verhuren, in de eerste zes maanden van 2023 is dat 149 punten. Indien een eigenaar een verbouwing realiseert met het doel een bepaald resultaat én rendement te behalen, is planning een belangrijk onderwerp. Vooral als de verbouwing rond de datum van deze peildata gereed zal zijn.

Huurders houden de ingangsdatum van een huurcontract ook in de gaten. In bepaalde gevallen loont het voor een huurder nét een maand eerder of later te gaan huren.

Als we iets verder in de toekomst kijken, zien we dat de liberalisatiegrens van 2024 richting € 1.100 zal gaan, wat bereikt zal worden met 187 punten. Er zijn enkele aanpassingen aan de wijze van berekenen van de punten in het jaar 2024. Daarover wordt in een volgend artikel dieper ingegaan en meer informatie gegeven.

Over de schrijver:

Joseph Bik, oprichter van www.puntentelling.nl, is zo’n twee decennia werkzaam in de vastgoedsector. Het doel is het losmaken van een maatschappelijke discussie, mensen aan het denken te zetten of gewoonweg het delen van marktkennis en ideeën. De artikelen zijn een bron van informatie en behandelen regelmatig actuele onderwerpen. Het schrijven van artikelen is voor hem een geschikte manier om het kennisniveau in de sector te verhogen door de dialoog aan te gaan.